Przejdź do treści

Dane kontaktowe

Ochrona Danych Osobowych

Godziny pracy

O ośrodku

Harmonogram wypłat

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Zespół Interdyscyplinarny

Uchwały

Zarządzenia Kierownika

Programy i projekty

Inne

Ogłoszenia

Deklaracja dostępności

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

118 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

77 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

100 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

93 KBPobierzPodgląd pliku