Przejdź do treści

Dane kontaktowe

Ochrona Danych Osobowych

Godziny pracy

O ośrodku

Harmonogram wypłat

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Zespół Interdyscyplinarny

Uchwały

Zarządzenia Kierownika

Programy i projekty

Inne

Ogłoszenia

Deklaracja dostępności

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

656 KBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji,jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa

116 KBPobierzPodgląd pliku