Przejdź do treści

Dane kontaktowe

Ochrona Danych Osobowych

Godziny pracy

O ośrodku

Harmonogram wypłat

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Zespół Interdyscyplinarny

Uchwały

Zarządzenia Kierownika

Programy i projekty

Inne

Ogłoszenia

Deklaracja dostępności

Ustawa o pomocy społecznej

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Kodeks postępowania administracyjnego

829 KBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie w sprawie procedury ,,Niebieska karta''

101 KBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne

166 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

490 KBPobierzPodgląd pliku

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

610 KBPobierzPodgląd pliku

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

1.1 MBPobierzPodgląd pliku