Przejdź do treści

Dane kontaktowe

Ochrona Danych Osobowych

Godziny pracy

O ośrodku

Harmonogram wypłat

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Zespół Interdyscyplinarny

Uchwały

Zarządzenia Kierownika

Programy i projekty

Inne

Ogłoszenia

Deklaracja dostępności

Zarządzenie w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

244 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych

245 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE W SPAWIE: USTALENIA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD PRACY W 2020 ROKU

261 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2020

197 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych na rok 2020

199 KBPobierzPodgląd pliku