Przejdź do treści

Dane kontaktowe

Ochrona Danych Osobowych

Godziny pracy

O ośrodku

Harmonogram wypłat

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Zespół Interdyscyplinarny

Uchwały

Zarządzenia Kierownika

Programy i projekty

Inne

Ogłoszenia

Deklaracja dostępności

Zarządzenie w sprawie zasad stosowania Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

49 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE z dnia 26.10.2020r. w sprawie: zasad stosowania się do Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

234 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

186 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych

198 KBPobierzPodgląd pliku