Przejdź do treści

Dane kontaktowe

Ochrona Danych Osobowych

Godziny pracy

O ośrodku

Harmonogram wypłat

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Zespół Interdyscyplinarny

Uchwały

Zarządzenia Kierownika

Programy i projekty

Inne

Ogłoszenia

Deklaracja dostępności

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

130 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie_o gospodarstwie _rolnym _FA

78 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie_o_bezskuteczności_alimentów

226 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór_zaświadczenia_o_bezskuteczności_egzekucji_alimentów_FA

226 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK_DO_WNIOSKU_FA

103 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM

99 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji

386 KBPobierzPodgląd pliku