Przejdź do treści

Dane kontaktowe

Ochrona Danych Osobowych

Godziny pracy

O ośrodku

Harmonogram wypłat

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Zespół Interdyscyplinarny

Uchwały

Zarządzenia Kierownika

Programy i projekty

Inne

Ogłoszenia

Deklaracja dostępności

Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.

264 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/ 46/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.04.2019r

190 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV /174 / 12 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28.12.2012r.

51 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIII/181/05 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia z dnia 18 lutego 2005r.

279 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr NR XV/124/19 RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH z dnia 30 grudnia 2019r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/130/20 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

447 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/ 131/20 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/321/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010r.

377 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/149/2020 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

186 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/211/2020 RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/212/2020 RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH

522 KBPobierzPodgląd pliku