Przejdź do treści

Dane kontaktowe

Ochrona Danych Osobowych

Godziny pracy

O ośrodku

Harmonogram wypłat

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Zespół Interdyscyplinarny

Uchwały

Zarządzenia Kierownika

Programy i projekty

Inne

Ogłoszenia

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

100 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

77 KBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

628 KBPobierzPodgląd pliku

OŚW. WNIOSK. O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁOD. OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZ. W PLAC. ZAPEW. CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W S.OSZ-W

77 KBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

112 KBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

105 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

135 KBPobierzPodgląd pliku