Przejdź do treści

Dane kontaktowe

Ochrona Danych Osobowych

Godziny pracy

O ośrodku

Harmonogram wypłat

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Zespół Interdyscyplinarny

Uchwały

Zarządzenia Kierownika

Programy i projekty

Inne

Ogłoszenia

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach ul. Czaplinecka 14 jest administratorem danych osobowych.

W M-GOPS został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Sposoby kontaktu z IOD:

 

- adres korespondencyjny:

M-GOPS

ul.Czaplinecka 14

78-460 Barwice

- adres e-mail:

iod@mgops.barwice.pl